خانه نویسندگان مطالب توسط حامد نصیری

حامد نصیری

3 مطالب 1 دیدگاه ها
کاندیدای دکتری مدیریت تکنولوژی در دانشگاه علامه طباطبایی و عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) هستم. به مباحث مربوط به اقتصاد و کسب‌وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی، به خصوص صنعت جذاب بازی‌های دیجیتال علاقه دارم و عموما در این حوزه پژوهش می‌کنم.

دیجیتال‌بازهای کوچک

کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال