خانه برچسب ها زنان و دختران

برچسب: زنان و دختران

بازینگاشت «زنان و بازی‌های دیجیتال» در مجله بازی‌بان منتشر شد

در شماره جدید بازی‌بان یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حوزه گیم به نام “زنان و بازی‌های ویدیوئی” مورد بررسی قرار گرفته است. این شماره از بازی‌بان، به دلیل گستردگی دایره مفاهیم و همینطور ارائه یکپارچه و یک‌جای محتوا به صورت دوشماره‌نامه منتشر شده است.

کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال