بازینگاشت «بررسی وضعیت شرکت‌های بازی‌سازی ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا»

0
256

معرفی این بازینگاشت:

شیوع ویروس کرونا در جهان، تمامی صنایع از جمله صنعت بازی‌های دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ به‌منظور بررسی وضعیت اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ایران در این شرایط، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرِک) در اوایل اردیبهشت سال 1399 پیمایشی روی جامعه آماری بازی‌سازان اجرا کرده است.

در این پیمایش که با همکاری معاونت حمایت بنیاد صورت پذیرفته است، در مجموع 59 استودیوی بازی‌سازی در تکمیل پرسشنامه همکاری کردند. در میان پاسخگویان و در تاریخ نگارش این بازینگاشت، 6 استودیو دارای حداقل یک بازی در جمع 20 بازی پرفروش کافه بازار بوده‌ و 16 استودیو در سطح دو و 27 استودیو در سطح سه ساختار همگرای 1399 قرار دارند. باقی پاسخگویان نیز در سطوح مبتدي‌تر قرار دارند و بر این اساس پراکندگی پاسخگویان از لحاظ میزان درآمدزایی و بزرگی از تنوع قابل‌قبولی برخوردار است.

در این بازینگاشت اطلاعاتی در زمینه تغیرات مالی و سرمایه انسانی این استودیوها گزارش شده است که اگرچه الزاماً قابل تعمیم به کل فعالان حوزه بازی‌سازي در ایران نیست؛ می‌تواند تصویر مناسبی از تأثیر این اپیدمی بر اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ارائه دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید