خانه برچسب‌ها انتشارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

برچسب: انتشارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

فصل جدید نشر در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

انتشارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف یعنی توسعه مبانی نظری و فنی در حوزه ساخت و مطالعات بازی طی سال‌های گذشته، کتاب‌های متنوعی...