خانه برچسب‌ها حامیان جایزه بازی‌های جدی

برچسب: حامیان جایزه بازی‌های جدی

شبکه همکاری جایزه بازی‌های جدی بزرگ‌تر شد

روزشمار برای چهارمین دوره جایزه بازی‌های جدی 1399 آغاز شده است. رویدادی که بازی‌پژوهان و بازی‌سازان برای شرکت در آن با ارسال مقالات و...