خانه برچسب‌ها سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1399

برچسب: سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی 1399

سخنرانی دکتر کارلوس کاروالیو در سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی ۱۳۹۹

اهدافی که افراد را به بازی کردن تشویق می‌کند بسیار متفاوت است، بازی کردن می‌تواند با هدف سرگرمی، تعامل، همراهی با روایت داستان، و...