خانه برچسب‌ها شاه‌گیگیلی

برچسب: شاه‌گیگیلی

ارائه بازی جدی شاه‌گیگیلی در رویداد جایزه بازی‌های جدی ۱۳۹۸

رتبه سوم در جشنواره بازی جدی سال 1398