خانه برچسب‌ها مدرسه بازی‌های جدی شناختی

برچسب: مدرسه بازی‌های جدی شناختی

دعوت به ثبت‌نام در «مدرسه بازی‌های جدی شناختی»

هکاتون بازی‌های جدی، این بار با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و با موضوع «توانمندسازی و استعدادیابی با رویکرد شناختی» برگزار می‌شود...