خانه برچسب‌ها مرکز رشد بازی‌سازی

برچسب: مرکز رشد بازی‌سازی

فرصت شغلی در انستیتو ملی بازی‌سازی

با هدف توسعه فعالیت‌های انستیتو ملی بازی‌سازی در حوزه آموزش و رشد بازی‌سازان کشور، همراهی تیم‌های مرکز در مسیر تولید بازی، نظارت و رهبری...