خانه نویسندگان مطالب توسط فرزانه شریفی

فرزانه شریفی

27 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دکترای علوم ارتباطات، مدیر پژوهش‌های دانشگاهی و رویدادهای مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) و مدیر مسئول ماهنامه «مطالعات بازی: دریچه» هستم. به پژوهش در حوزه رسانه‌های نوین به ویژه بازی‌های دیجیتال از منظر مطالعات فرهنگی و اقتصاد سیاسی رسانه علاقه دارم و در این زمینه پژوهش‌های جدید را دنبال و تحلیل می‌کنم.