خانه نویسندگان مطالب توسط شقایق کلی

شقایق کلی

86 مطالب 6 دیدگاه‌ها
فوق لیسانس مدیریت رسانه، عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) و پژوهشگر حوزه بازی‌های دیجیتال هستم. به مطالعه و تحلیل رفتار بازیکنان علاقه دارم.