خانه نویسندگان مطالب توسط محمدرضا صیدی

محمدرضا صیدی

6 مطالب 2 دیدگاه‌ها
كارشناسی ارشد آمار رياضی از دانشگاه تهران، عضو مركز تحقيقات بازی‌های ديجيتال (دايرك) و علاقه‌مند به علوم داده هستم. تحليل داده و داده‌كاوی مربوط به حوزه بازی‌های ديجيتال را مورد بررسی قرار مي‌دهم.