خانه برچسب‌ها بازی درون پرداخت

برچسب: بازی درون پرداخت

بازیکنان در طول قرنطینه چه بازی می‌کنند و می‌بینند؟

گزارش زیر ترجمه و تلخیصی است از گزارش "What Gamers Are Playing & Watching During the Coronavirus Lockdown: Player Share & Viewership Spikes for...