Home Tags دکتر رضا رستمی

Tag: دکتر رضا رستمی

خبرگان از پیوند دانشگاه و صنعت می‌گویند…

همه با هم، بازی پژوهی. در این کلیپ، خبرگان دانشگاه و صنعت از اهمیت پیوند این دو به هم می‌گویند. 

خبرگان از پیوند دانشگاه و صنعت می‌گویند…

همه با هم، بازی پژوهی. در این کلیپ، خبرگان دانشگاه و صنعت از اهمیت پیوند این دو به هم می‌گویند.