خانه برچسب‌ها فرازم ملک آرا

برچسب: فرازم ملک آرا

خبرگان از پیوند دانشگاه و صنعت می‌گویند…

همه با هم، بازی پژوهی. در این کلیپ، خبرگان دانشگاه و صنعت از اهمیت پیوند این دو به هم می‌گویند.