گزارش کافه بازار از صنعت برنامه و بازی‌های موبایلی در سال ۹۸

0
666

کافـه بـازار «گزارش صنعـت برنامه‌هـای موبایل ایران در سـال 98» را بـا هدف سـاختن تصویری روشـن‌تر از صنعـت برنامه‌هـا و بازی‌های موبایلـی اندروید، تدوین و منتشر کرده اسـت.

در ایـن گـزارش ضمن بررسـی رفتار کاربران، میزان رشـد شـاخص‌های مختلف در 24 دسته برنامه و 12 دسـته بازی نیز ارائه شـده است. صنعـت برنامه‌هـای موبایـل و کسـب وکارهای آنلاین هم در سـال 98 تحـت تأثیـر روندهـای کلان اقتصـادی و اجتماعی مانند شـیوع کرونا بـود. ولی بررسـی این صنعت نشـان می‌دهـد، روند رو به رشـد آن در سال 98 همچنان حفظ شـده است.

بر اساس این گزارش:

  • در انتهـای سـال 98، بازار به عنوان بستر توزیع برنامه، بازی و ویدئو، 41 میلیون نصب فعال داشـته اسـت.
  • کاربران بازار، 1/85 میلیارد بار برنامه و بازی دانلود یا به‌روز رسانی کرده‌اند.
  • 3/7 میلیون خریدار محصولات دیجیتال، با ثبت بیش از 24 میلیون تراکنش موفق، 189 میلیارد تومان درآمد خالص نصیب توسعه‌دهنده‌های بازی و برنامه کرده‌اند که در مقایسه با سال 97، 83 درصد افزایش داشته است.
برای دانلود گزارش کامل کافه بازار کلیک کنید:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here