خانه برچسب‌ها TECHRASA

برچسب: TECHRASA

سیر تکاملی و آینده بازی‌های دیجیتال در ایران

معرفی این بازی‌نگاشت: بازی‌های دیجیتال در ایران، اگرچه در حوزه تولید، سن کمی دارند اما در حوزه مصرف قدمتی تقریباً ۴۰ ساله داشته، از مردم...

Digital Games Market In Iran

This report is focusing on the pattern of gaming in different countries and compare that between Iran and USA, Canada, Spain, Germany, France, U.K., New Zealand, and Australia.