۱۰۰ گزاره از اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ایران ۱۳۹۵

0
569
موضوع محوری: 100 گزاره از اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ایران
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 0.3 مگابایت
قیمت: رایگان

معرفی این گزارش:

گزارش “100 گزاره از اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ایران در سال 1395” نگاهی جامع به فضای حاکم بر صنعت بازی‌های دیجیتال در ایران دارد. با هدف ایجاد شناختی بهتر از اکوسیستم بازی‌های دیجیتال در ایران، به کمک داده‌های حاصل از پیمایش ملی، گردآوری و تحلیل داده‌های ثبتی و جمع‌آوری نظر خبرگان، گزاره‌های اصلی بخش‌های گوناگون شامل تولید، توزیع، نظارت، آموزش، پژوهش، جشنواره و مصرف، در این گزارش کنار هم آمده‌اند تا مخاطبان به صورت اجمالی با شرایط این صنعت در کشور آشنا شوند.

فهرست مطالب:

– تولید
– توزیع
– نظارت
– آموزش
– پژوهش
– جشنواره
– مصرف

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here