بازینگاشت DGRC2017

آنچه در «نخستین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال: گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردها» گذشت...

0
437

معرفی این بازی‌نگاشت:

به گزارش روابط عمومی دایرک، با توجه به برگزاری نخستین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1396، گزارشی متضمن اعداد پررنگ از آمارهای علمی مربوط به این کنفرانس توسط دایرک تهیه شده است. مهم‌ترین آمارهای ارائه‌شده در این بازی‌نگاشت عبارتند از: تعداد اعضای کمیته علمی، کمیته داوری، مقالات ارسالی، مقالات پذیرفته‌شده به تفکیک پوستر و ارائه شفاهی، نرخ پذیرش مقالات، تعداد نویسندگان مقالات و تفکیک جنسیتی آن‌ها، سهم حوزه‌های علمی از مقالات ارسالی، تعداد کل شرکت‌کنندگان در کنفرانس، تعداد بازی‌های ارسالی به دبیرخانه SeGaP و میزهای تکنولوژی حاضر در کنفرانس.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here