بازینمای ۱۳۹۴ دایرک (فارسی)

0
210

این بازینما به زبان فارسی و برای معرفی صنعت بازی‌های دیجیتالی کشور تهیه گردیده است. اطلاعات پیش رو، مستخرج از پیمایش کشوری 15000 نفری دایرک در سال 94 است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here