ارائه نشان «هوشا» به بازی‌های حوزه علوم شناختی

0
60

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در آئین پایانی ششمین دوره ‌بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی با اشاره به ارائه نشان «هوشا» به محصولات و بازی‌های شناختی گفت: تیم‌های بازی‌ساز می‌توانند برای دریافت خدمات تکمیلی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در فرآیند ارزیابی و دریافت نشان «هوشا» قرار بگیرند.

دکتر سید محمد مهدوی با اشاره به فعالیت‌های این ستاد در ۳ حوزه فناوری‌های شناختی مرتبط با سلامت و سرمایه شناختی با رویکرد پایش، ارزیابی و حفظ قابلیت‌ها و کارکردهای شناختی جامعه، حوزه آموزش و پرورش شناختی که جزء محورهای اصلی فعالیت ستاد شناخته می‌شود و حوزه شناخت اجتماعی، تصریح کرد: در دو حوزه از ۳ حوزه فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، یعنی حوزه فناوری‌های شناختی مرتبط با سلامت و سرمایه شناختی و حوزه حوزه آموزش و پرورش شناختی بازی‌های به‌ویژه بازی‌های جدی نقش بسیار جدی دارند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی افزود: در این راستا در این ستاد، کارگروهی به عنوان کارگروه بازی‌های شناختی به طور جدی فعالیت‌ می‌کند. همکاران من در این کارگروه براساس استانداردهای ملی و بومی، سازوکاری را براساس یک نهاد اعتباربخش توسعه دادند و در حال حاضر دارای یک استاندارد ملی- ایرانی و بومی برای ارزیابی بازی‌های شناختی هستیم. این استاندارد با عنوان نماد «هوشا» معرفی شده است.

وی ادامه داد: شاخص‌ها و سنجه‌های روشنی برای اخذ نشان «هوشا» در دسترس است و تیم‌های بازی‌ساز می‌توانند برای دریافت خدمات تکمیلی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در فرآیند ارزیابی و دریافت نشان «هوشا» قرار بگیرند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here