بازینگاشت بازیکنان روستایی

0
284
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Rate this post

معرفی این بازی‌نگاشت:

ویژگی بازی‌های دیجیتال، نفوذ همه جانبه آنها به سبد مصرفی خانوار است؛ تا جایی که نه تنها در شهرها، بلکه در روستاها نیز مخاطب خود را پیدا کرده و نقشی در سبک زندگی روستاییان ایفا می‌نمایند. بازیکنان روستایی در ایران سهمی قابل‌توجه از مجموع بازیکنان بازی‌های دیجیتال داشته و از این جهت، بررسی آنها حائز اهمیت به نظر می‌رسد. بر این اساس، بازینگاشت حاضر تلاش می‌کند تا اطلاعاتی کلی از وضعیت بازیکنان ایرانی ساکن در روستاهای کشور ارائه نماید.
اطلاعات موجود در بازینگاشت حاضر، با تحلیل داده‌های حاصل از پیمایش ملی مرکز تحقیقات باز‌ی‌های دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران با نمونه آماری ۸۰۰۰ نفری به دست آمده است. به منظور اجرای پیمایش، از روش نمونه‌گیری تلفیقی «طبقه‌ای- خوشه‌ای چندمرحله‌ای» استفاده شده که خوشه‌های مرحله اول شامل تمام استان‌های کشور و خوشه‌های مراحل بعد به ترتیب شامل شهرستان و شهر و روستا می‌شوند. با هدف تسهیل قرائت گزارش، اعداد تا حد امکان بدون اعشار بوده و اصطلاحاً گرد شده‌اند. این بازینگاشت شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازیکنان روستایی را تا انتهای سال ۱۳۹۶ یا ابتدای سال ۱۳۹۷ گزارش می‌کند. باید توجه داشت که در این گزارش، منظور از «بازیکن بازی دیجیتال» فردی است که حداقل یک ساعت در هفته با حداقل یکی از سه پلتفرم اصلی باز ی‌های دیجیتال شامل موبایل، رایانه و کنسول بازی کند.


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید