بازینگاشت مقایسه تبلیغات درون دو بازی Quiz of Kings و پسرخوانده

0
787

معرفی این بازی‌نگاشت:

امروزه تبلیغات درون برنامه‌ای به‌عنوان یکی از موثرترین روش‌های جذب کاربران و درآمدزایی در جهان مطرح شده است. در عین حال اطلاعات اندکی از وضعیت این شاخه از تبلیغات در کشور در دسترس است. بازینگاشت حاضر با همکاری تپسل به‌عنوان بزرگترین ارائه‌دهنده تبلیغات درون برنامه‌ای در ایران تهیه شده که به مقایسه دو بازی محبوب پسرخوانده و Quiz of Kings، از منظر تبلیغات درون بازی پرداخته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here