مقالات سمپوزیوم بازی‌های جدی ۱۳۹۸ در پایگاه استنادی IEEE Xplore نمایه شدند

0
138

سمپوزیوم بازی‌های جدی 1398 به عنوان یکی از بخش‌های سومین دوره جایزه بازی‌های جدی پذیرای مقالات انگلیسی در حوزه بازی‌های جدی بود و در 5 دی‌ماه 1398 در محل دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه برگزار شد. 

در این رویداد در مجموع 45 مقاله به دبیرخانه ارسال و 23 مقاله پذیرفته شدند. سمپوزیوم بازی‌های جدی در قالب بین‌المللی و با رعایت استانداردهای IEEE Xplore موفق به دریافت مجوز نمایه‌سازی مقالات در این پایگاه استنادی معتبر شد که پس از اتمام رویداد و با توجه به رضایت نویسندگان، 21 مقاله از مجموع 23 مقاله پذیرفته‌شده به این پایگاه ارسال شد که تمامی مقالات موفق به نمایه در این پایگاه معتبر شدند.

عناوین مقالات نمایه شده به شرح زیر است:

– A Cognitive-Sensory-Motor Gamepad For Therapy Of Children With ADHD, Forogh Mahmoodi, Leila Kashani-Vahid, Hadi Moradi, & Ali Yekta-Parast, Oral

– A Game-Based System To Study The Danger Of Advertising Displays For Pedestrians: Are They Really Dangerous?, Seyed Vahid Mostafavi, Yoones A. Sekhavat, Samad Roohi, Hesam Sakian Mohammadi, & Kazem Pouralvar, Oral

– An Innovative Teaching With Serious Games Through Virtual Reality Assisted Language Learning, Shiva Khatoony, Oral

– Effectiveness Of “Maghzineh” Cognitve Video Games On Reading Performance Of Students With Learning Disabilities In Reading, Leila Kashani-Vahid, Sahar Kazemi Taskooh, & Hadi Moradi, Oral

– The Effectiveness Of A Set Of Neuroland Digital Mini-Games, On Enhancing Visual Memory And Reducing Spelling Errors In Students With Writing Problems: A Pilot Study, Alireza Pir, Leila Keshavarz Afshar, & Saynaz Maveddat, Oral

– The Effectiveness Of The “Man-Man” Mobile Game On Children’s Self-Concept And Self-Esteem, Hamideh Mohammadi Nasab, Mohammad Ali Mazaheri, Sadeq Fallah Tafti, & Samaneh Behzadpoor, Oral

– The Interplay Between Metacognitive Strategies And Learning Styles In Learning Via Serious Games, Kazem Pouralvar, Yoones A. Sekhavat, & Samad Roohi, Oral

– A Conceptual Framework For Cognitive Game Design Analysis (CGDA), Mohammad Abooyee Ardakan & Zahra Vahed, Poster

– A Framework For GPS-Based Tourism Games To Improve Spatiotemporal Management Of The Regional Movements Of Visitors, Milad Jafari Sisi, Poster

– Barbam: A New Acrophobia Virtual Reality Game, Reza Darooei, Alireza Vard, & Hossein Rabbani, Poster

– Designing a Serious Game “Events” and Investigating the Effectiveness in Modifying Confirmation Bias: A Single Subject Study, Zohreh Rafezi, Hossein Eskandari, & Arghavan Saeidan, Poster

– Designing MIND PRO Working Memory Game and evaluating its effectiveness on working memory in ADHD children, Khadijeh Salehi Aghdam & Masoud Hasani Alavi, Poster

– Development and Evaluation of Maternal Sensitivity Assessment Game, Shayesteh shokoufefard, Mohamad Ali Mazaheri, Mahmoud Heidari, Mojtaba Vahidi, & Parisa Seyed Mousavi, Poster

– Effectiveness of EmoGalaxy Video Game on Social Skills of Children with ADHD, Elham Hakimirad, Leila Kashani-Vahid, Marzieh Sadat Hosseini, Atefeh Irani, & Hadi Moradi, Poster

– Effectiveness of EmoGalaxy Video Game on Social Skills of Children with Oppositional Defiant Disorder, Nahid Hamidzadeh, Leila Kashani-Vahid, Hadi Moradi, Samira Vakili, & Atefeh Irani, Poster

– Escape Rooms: A New phenomenon in Tourism, Farkhondeh Fazel Bakhsheshi, Poster

– Serious Games and Serious Gaming in Escape Rooms, Farkhondeh Fazel Bakhsheshi, Poster

– Study on effectiveness of Hana game application on cognitive problem solving skill, attention and academic achievement linguistics and mathematics on first grade student, Zeinab Sadat Jahromi, Poster

– The effectiveness of a mobile application “Kalcal” on the learning of mathematics in students with dyscalculia, Hanie dehghani, & Atefeh Ahmadi, Poster

– Tourism Based Games: A Study of Challenges and Profits, Farkhondeh Fazel Bakhsheshi & Ghazal Ghaziani, Poster

– Toward A Game-based Learning Platform: A Comparative Conceptual Framework For Serious Games, Bahram Hooshyar Yousefi & Hana Mirkhezri, Poster

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here