خانه نویسندگان مطالب توسط سعیده جنتی

سعیده جنتی

18 مطالب 1 دیدگاه‌ها
فوق لیسانس مدیریت رسانه، عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) و پژوهشگر حوزه بازی‌های دیجیتال هستم. روندهای جهانی این صنعت را رصد کرده و مورد تحلیل قرار می‌دهم.