خانه نویسندگان مطالب توسط محمدصادق طلوع

محمدصادق طلوع

13 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی جامعه‌شناسی فرهنگی و پژوهشگر مركز تحقيقات بازی‌های ديجيتال (دايرک). به تحلیل‌های کیفی و تحلیل تطبیقی علاقه‌مند هستم و در مورد الگوهای مصرف بازی مطالعه می‌کنم.