مجموعه گفتگوهای اساتید پیرامون آزمایشگاه‌های بازی‌سازی در سیگپ ۱۳۹۹

0
205

گفتگوی دکتر فرزانه شریفی با دکتر مجتبی وحیدی‌اصل در سیگپ 1399

گفتگوی دکتر امین بابادی با دکتر جواد راستی در سیگپ 1399

گفتگوی دکتر سیدمحمدعلی سیدحسینی با دکتر یونس سخاوت در سیگپ 1399

گفتگوی دکتر سیدمحمدعلی سیدحسینی با دکتر هادی مرادی در سیگپ 1399

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here