خانه نویسندگان مطالب توسط شقایق کلی

شقایق کلی

20 مطالب 0 دیدگاه ها
فوق لیسانس مدیریت رسانه، عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) و پژوهشگر حوزه بازی‌های دیجیتال هستم.