بازینمای ۱۳۹۶ دایرک (انگلیسی)

0
249

«بازینمای 1396 دایرک»، چکیده نتایج مهم‌ترین پیمایش سراسری در حوزه مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران است که وضعیت مصرف این بازی‌ها در سال 1396 را بیان می‌کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here