چکیده سخنان اعضای اولین نشست گفتمان بازی با موضوع «جایگاه و اقتصاد رسانه‌های تخصصی بازی‌های ویدیویی در ایران»

0
155

ویدئوی کامل اولین نشست گفتمان بازی

چکیده گفتگوها در اولین نشست گفتمان بازی

چکیده سخنان دکتر داتیس خواجه‌ئیان؛ هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و نماینده دانشگاه در نشست

چکیده سخنان علی فخار؛ مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مدیر سابق) و نماینده دولت در نشست

چکیده سخنان محسن وفانژاد؛ سردبیر ویجیاتو و نماینده صنعت در نشست

چکیده سخنان امیر گلخانی؛ مجری/ کارشناس نشست

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here